44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Kancelaria notarialna w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizowanych usług jest przede wszystkim w stanie sporządzić różnego rodzaju akty notarialne. Są one w wielu sytuacjach niezbędne, a ich poprawne sformułowanie ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwiązania danej sprawy i zabezpieczenia interesów. U notariusza można też spisać testament, protokół czy przechować dokumenty lub pieniądze. Jakie jeszcze czynności dokonywane są w kancelariach notarialnych w Piotrkowie Trybunalskim?

Akty notarialne i nie tylko

Najważniejszym punktem działalności notariusza są sporządzane przez niego akty notarialne. Zaliczają się do nich m.in. umowy zbycia nieruchomości, które związane są nie tylko z jej sprzedażą, ale także zamianą czy darowizną. Aktem notarialnym jest też umowa spółek czy umowy majątkowe małżeńskie, które spisywane są między partnerami w celu określenia innego ustroju małżeńskiego niż ustawowy. Warto wiedzieć, że tego typu akt sporządzony nie musi być wyłącznie po zawarciu małżeństwa, ale też przed prawnym zatwierdzeniem związku dwojga osób. Kancelaria notarialna Ewy Teleman – Bajer sporządza wszelkiego rodzaju akty notarialne, w tym także pełnomocnictwa. Notariusz opracowuje również akty poświadczenia dziedziczenia, a do czynności przez niego dokonywanych zalicza się spisywanie testamentu i jego późniejsze otwarcie wraz z ogłoszeniem w obecności osób zainteresowanych. To właśnie w ramach świadczonych usług notarialnych regulowane są też inne sprawy związane ze spadkiem, takie jak np. oświadczenia o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Czym jeszcze jest w stanie zająć się notariusz w zakresie dokonywanych czynności?

Zabezpieczenie interesów

W kancelarii notarialnej sporządzić można poświadczenia, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla ważności czynności prawnych. W wielu przypadkach konieczne jest złożenie podpisu poświadczonego notarialnie, co oznacza niezbędną wizytę w kancelarii. W ramach dokonywanych czynności notariusz zajmie się także doręczaniem oświadczeń, może też spisać protokoły czy przyjąć na przechowanie dokumenty, pieniądze bądź papiery wartościowe. Depozyt notarialny jest coraz częściej stosowaną formą zabezpieczenia transakcji między kontrahentami. Rozwiązanie to jest korzystne dla obu stron – zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Do czynności dokonywanych przez notariusza zalicza się również sporządzanie różnego rodzaju wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Na żądanie stron notariusz jest w stanie wykonać projekty aktów czy oświadczeń, a także szeregu innych dokumentów. W wielu sytuacjach usługi notarialne są zatem niezbędne – warto wybrać kancelarię, która świadczy je rzetelnie i w pełni profesjonalnie, stosując się do obowiązujących przepisów prawa.

Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.