44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Opłaty

 

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko wynagrodzenie notariusza, zwane taksą, ale również podatki i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość wynagrodzenia określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2018, poz. 272), a uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu czynności, rodzaju czynności i stopnia jej skomplikowania.

Celem określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o kontakt z kancelarią – telefonicznie lub mailowo. Udzielamy szczegółowych informacji o wszelkich należnościach związanych z czynnością, której chcecie Państwo dokonać.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania płatności za czynności notarialne przelewem, na rachunek bankowy Kancelarii.

Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.