44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Czynności notarialne

 

Notariusz działa na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017, poz. 2291). Jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz dokonuje czynności notarialnych działając jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.