44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Jakie poświadczenia wykonać może notariusz w Piotrkowie Trybunalskim ?

Jedną z często realizowanych czynności notarialnych jest poświadczenie własnoręczności podpisu. Oprócz niego, notariusz w Piotrkowie Trybunalskim jest w stanie stwierdzić zgodność np. odpisu czy wyciągu z oryginałem. Usługi w tym zakresie obejmują jednak również inne sytuacje, w których warto zdecydować się właśnie na notarialne poświadczenie. W jakich więc przypadkach dobrze jest zlecić takie działania notariuszowi w Piotrkowie Trybunalskim ?

Co daje notarialne poświadczenie podpisu?

Podpis jest niezwykle ważnym znakiem graficznym, który nadaje ważności np. różnego typu umowom. W sytuacji, gdy z różnych przyczyn występuje wątpliwość co do autentyczności złożonego podpisu, wykonać można jego notarialne poświadczenie. Nierzadko taka usługa jest również obowiązkiem. Podpis poświadczony w kancelarii notarialnej jest wymogiem przy umowach zbycia przedsiębiorstwa i zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w sytuacji, gdy udzielamy pełnomocnictwa do wykonywania poszczególnych czynności prawnych.

Notariusz w Piotrkowie Trybunalskim może również na wskazanych dokumentach umieścić tzw. datę pewną. To kolejne z poświadczeń, jakie wykonać można m.in. w Kancelarii Notarialnej Ewy Teleman -Bajer z Piotrkowa Trybunalskiego. Oznacza to, że obie strony zawierające między sobą np. umowę, zrealizowały konkretną czynność prawną ostatecznie w terminie określanym właśnie jako data pewna. Nie są to jedyne poświadczenia notarialne – kiedy jeszcze się je wykonuje i w jakim celu?

Poświadczenie notarialne zgodności odpisu z oryginałem

Odpis aktu notarialnego to dokument, który ma taką samą moc prawną, jak jego oryginał. Często wymagane jest jednak potwierdzenie zgodności obu dokumentów ze sobą. W takiej sytuacji również musimy udać się do kancelarii notarialnej, gdzie zostanie sporządzone stosowne poświadczenie. Dotyczyć ono może zarówno odpisu, jak i kopii czy wyciągu dokumentu z jego oryginalną wersją.

Notariusz przygotowuje również poświadczenie pozostawania przy życiu. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w celu pozyskania środków należnych z różnych świadczeń. Takie poświadczenia notarialne najczęściej dotyczą jednak emerytur i rent. W kancelarii notarialnej sporządzane są także poświadczenia pozostawania osoby w danym miejscu i w określonym czasie. W wyjątkowych okolicznościach takie dokumenty wystawiane są nie tylko bezpośrednio w miejscu pracy notariusza, ale także poza nim. Należy jednak pamiętać, że w każdym z takich wypadków konieczne jest przedstawienie notariuszowi dowodu tożsamości. Typów poświadczeń notarialnych jest zatem kilka, a ich wykonanie może znacząco ułatwić rozwiązanie niektórych spraw. Niekiedy staje się też obowiązkiem.

Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.