44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Czym zajmują się notariusze w Piotrkowie Trybunalskim ?

Wszystkie zagadnienia regulujące działalność notariuszy opisuje ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. Jest w niej mowa o tym, do sporządzania jakich umów i przeprowadzania jakich czynności są oni umocowani. Przed wejściem w życie tej ustawy większością spraw, z którymi obecnie można udać się do notariusza, zajmował się sąd. Jaki jest więc zakres usług świadczonych obecnie przez notariuszy w Piotrkowie Trybunalskim ?

Umowy kupna i sprzedaży nieruchomości

Aby umowa sprzedaży nieruchomości miała moc prawną, musi być sporządzona przez notariusza. Dba on o to, aby transakcja była bezpieczna, a żadna ze stron nie była poszkodowana. W tym celu wymaga on dostarczenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Następnie ją weryfikuje i sprawdza stan prawny przedmiotu takiej umowy. Notariusz w Piotrkowie Trybunalskim zawsze zawiera w akcie notarialnym informacje, czy na danej nieruchomości ciążą hipoteki, egzekucje komornicze czy inne ograniczone prawa rzeczowe.

Notariusz sporządza umowy kupna mieszkań, domów, niezabudowanych nieruchomości. Tylko on jest umocowany również do tego, aby spisywać umowy sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Notariusze w Piotrkowie Trybunalskim mogą przeprowadzać postępowanie spadkowe. W tym celu otwierają testament, przyjmują oświadczania o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a następnie sporządzają protokół dziedziczenia. Postępowanie kończy się zawsze wydaniem Aktu Poświadczenia Dziedziczenia. Przed notariuszem można również sporządzić testament czy wydziedziczyć niegodnego spadku członka rodziny.Po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym spadkobiercy mogą zlecić notariuszowi napisanie umowy o dział

Prawo rodzinne

U notariusza w Piotrkowie Trybunalskim można sporządzić umowę małżeńską, która wyłącza w związku małżeński ustrój ustawowej wspólności majątkowej lub ją przywraca. Kancelaria notarialna jest też właściwym miejscem, jeżeli małżonkowie chcą podzielić swój majątek. Mogą to zrobić w czasie trwania małżeństwa lub po rozwodzie. W tym drugim przypadku notariusz z Piotrkowa Trybunalskiego będzie wymagał przedłożenia mu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód.

Prawo handlowe

Notariusz może sporządzić umowę zawiązującą spółkę jawną, komandytową, partnerską. Protokołuje on także zebrania zarządu, rad nadzorczych czy zgromadzenia wspólników. Może sporządzić umowę potwierdzającą wniesienie aportu do spółki.

Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.