44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Kiedy warto skorzystać z pomocy notariusza w Moszczenicy ?

Zgodnie z polskim prawem niektóre umowy muszą zachowywać formę aktu notarialnego. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim czynności związanych z obrotem nieruchomościami, ale także umów towarzyszących działowi spadku oraz zawiązywaniu spółek. Zdarzają się też sytuacje, w których daną czynność prawną warto potwierdzić aktem notarialnym, chociaż formalnie nie ma takiego obowiązku.

Kim jest notariusz i jakie są jego zadania ?

Notariusz jest prawnikiem upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych. Jako osoba zaufania publicznego ma za zadanie czuwać o poprawnością formalną i prawną sporządzanych dokumentów, a jednocześnie dbać o interesy swoich klientów

Wśród innych czynności notarialnych możemy wymienić m.in. sporządzanie rozmaitych poświadczeń, np. własnoręczności podpisu czy zgodności kopii z oryginałem, spisywanie protokołów, np. przebiegu aukcji bądź posiedzenia spółek prawa handlowego, a nawet przyjmowanie na przechowanie pieniędzy i dokumentów.

Kiedy trzeba wybrać się do notariusza w Moszczenicy ?

Do kancelarii notarialnej w Moszczenicy kieruj się zawsze, gdy będziesz potrzebował prawnego poświadczenia zgodności kopii jakiegoś dokumentu z oryginałem. Najprostszym przykładem może być sytuacja, w której potrzebujesz dodatkowej kopii dyplomu maturalnego, w celu aplikowania na kilka uczelni wyższych. Notariusz sporządza też odpisy wyciągów z KRS, zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami przez przedsiębiorstwa, a także wyroków sądowych czy decyzji administracyjnych.

Najbardziej oczywistym powodem do wizyty u notariusza jest zawarcie umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości. Aktem notarialnym będzie trzeba poświadczyć każdą transakcję kupna-sprzedaży, zamiany i darowizny nieruchomości, bez względu na jej rodzaj czy wielkość. Nawet wtedy, gdy rodzic dokonuje darowizny mieszkania na rzecz swojego dziecka, konieczne będzie poświadczenie notarialne. Brak spełnienia tego wymogu skutkuje nieważnością umowy.

Jeżeli nie jesteś pewien, jaką formę prawną powinna przyjąć konkretna czynność i czy w ogóle będzie dla ciebie korzystna, też zwróć się do notariusza w Moszczenicy. Niektóre kancelarie udzielają swoim klientom darmowej pomocy prawnej, czasem nawet w formie telefonicznej.

Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.