44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Tak naprawdę do notariusza wybieramy się bardzo rzadko, albo nawet wcale. Mamy zatem prawo nie wiedzieć czym on tak naprawdę się zajmuje. Różne kwestie natury prawnej wymagają konsultacji specjalisty – adwokata, radcy prawnego albo właśnie notariusza. Dowiedz się, jakie sprawy możesz załatwić u niego, w czym może Ci pomóc i czym właściwie się zajmuje.

Notariusz – kim jest?

Notariusz jest prawnikiem, który pełni funkcję zaufania publicznego. Korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Często nazywa się go urzędnikiem państwowym, ze względu na to, że wszystkie czynności notarialne notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Osoba pełniąca ten zawód nie może dokonywać żadnych czynności notarialnych, które dotyczą samego notariusza, jego małżonka, osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki, krewnym lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie. Notariusz nie może również nam pomóc, jeśli dana czynność będzie sprzeczna z prawem lub będą zachodzić uzasadnione wątpliwości, czy osoba zgłaszająca się u notariusza ma w ogóle prawo podejmowania się danej czynności prawnej. Na rynku istnieje wiele firm, takich jak np. Ewa Teleman – Bajer Kancelaria Notarialna s.c., która w swojej ofercie posiada m.in. sporządzanie dokumentów. Chcąc skorzystać z usług notarialnych, powinniśmy zdecydować się na profesjonalną firmę, aby mieć pewność, że usługi te będą świadczone na najwyższym poziomie.

Obowiązki oraz zadania notariusza

Jak wynika z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, czyli czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz dokonuje czynności następujących:

  • sporządza testamenty (mamy wtedy pewność, że testament ma moc prawną),
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • przekazuje na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych umieszczonych na nośnikach pamięci takich jak płyta CD, dysk twardy itp.,
  • sporządza poświadczenia,
  • sporządza projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza inne czynności, które wynikają z odrębnych przepisów.
Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.